FRÅN ANSÖKAN TILL UTBETALNING

ANSÖKAN

Fyll i och skicka in dina och eventuella medresenärers flygdetaljer i vårt formulär. Hela ansökan tar bara ett par minuter att fylla i. Våra handläggare ser sedan över din ansökan och kontaktar dig per e-post och förklarar hur vi tar ditt ärende vidare.

HANDLÄGGNING

Vi sköter all kommunikation med flygbolaget och driver ditt krav. Vanlig handläggningstid är mellan 6-8 veckor men för de fall ärendet går till domstol dras processen ut ytterligare. Vi informerar dig kontinuerligt om hur ärendet fortskrider.

KOMPENSATION

När vi vunnit ditt ärende betalas ersättningen ut direkt till ditt bankkonto med avdrag för vår provision om 30%.

Back to Top