Om du drabbats av rejäla förseningar eller inställda flyg under sommaren kan du ha rätt till tusentals kronor i kompensation.

Magnus Gustavsson på PrivataAffärer.se skriver om ersättningar vid flygstrul.

De flesta flygresenärer kommer förstås fram i tid. Men ibland strular det med långa förseningar eller till och med inställda flyg.

I sommar har till exempel Norwegian varit hårt drabbat både av förseningar och inställda flyg. Enligt statistik från flightstats.com som danska branschtidningen check-in.dk tagit del av var hela 6000 av Norwegians flygningar försenade under juli. Samtidigt ställdes 170 flighter in helt.

– Under sommaren har vi periodvis haft många förseningar och inställda flygningar. Vi håller nu på att identifiera orsaken till dessa säger Norwegians danska informationschef Daniel Kirchhoff till check-in.dk.

Tusentals kronor i ersättning

Att drabbas av flygstrul är förstås besvärligt. Men det kan också ge dig tusentals kronor i ersättning.

– Om flygningen omfattas av EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter kan du ha rätt till ekonomisk kompensation i schablonbelopp när du blivit minst tre timmar försenad till din slutdestination, säger Fanny Andersson, juridisk rådgivare på Konsument Europa på organisationens sajt.

Ställs flyget in helt kan du också ha rätt till schablonersättning. Men om du blivit ombokad till en annan flygning är det möjligt att du inte får någon ersättning. Det som avgör är när du blev informerad om det inställda flyget och hur mycket den nya restiden skiljer sig från den ursprungliga.

Ersättningsbeloppet varierar

Ersättningsbeloppet vid långa förseningar eller inställda flyg varierar beroende på hur lång flygningen är. Det handlar om allt från 125 euro till 600 euro per person.

För att begära ersättning skriver du ett mejl eller brev till flygbolaget. Det är dock inte alltid lätt att få igenom sitt krav och skulle flygbolaget trilskas kan det vara en idé att anlita något av de företag som erbjuder sig att driva ditt ärende mot en viss procentandel av ersättningen från flygbolaget.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det finns situationer då flygbolagen slipper betala ut ersättning.

– Flygbolaget är inte skyldigt att betala ut kompensation om det kan bevisa att det berott på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”. Vilka omständigheter som kan vara extraordinära måste alltid bedömas från fall till fall. Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är politisk instabilitet, dåligt väder som gör det omöjligt att flyga, säkerhetsrisker eller strejker som påverkar flygbolagets verksamhet, säger Fanny Andersson.

Läs originalartikeln här

Posted on August 9, 2017 in -

Back to Top