FAQ

Om ditt flyg ställts in eller försenats med minst 3h kan du ha rätt till ersättning på upp till €600 per person. Så fort du fyllt i din ansökan på hemsidan går våra handläggare igenom ditt ärende och vi sköter därefter all kontakt med flygbolaget – även till domstol om så behövs.
Våra experter har lång erfarenhet av att hantera krav mot flygbolagen och är beredda att driva krav ända upp i domstol om så behövs.
EU-förordningen 261/04 gäller alla flygbolag när du:

  • Flyger inom EU
  • Flyger ut från EU

Den gäller också när du:

  • Flyger in till EU med ett europeiskt flygbolag som är registrerat i EU, Norge, Island eller Schweiz.
Varje passagerare kan få mellan €250-600 beroende på resans distans och förseningens längd. Se de olika tidskraven i tabellen nedan.
Rätten till ersättning bortfaller då förseningen beror på orsaker som flygbolaget inte kan styra över. Det gäller till exempel dåligt väder, strejker, eller säkerhetsproblem som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Varje passagerare som försenas tre timmar eller mer till sin slutdestination uppfyller tidskravet i förordningen. Det gäller även om du på grund av en kortare försening missar ett anslutningsflyg och därför försenas med minst 3h.
För inställda flyg gäller samma regler som vid långa förseningar. Du har däremot inte rätt till ersättning om du minst 14 dagar före flygningen har informerats om det inställda flyget eller om du ombokas till en flygning som anländer mindre än 1 timme senare än din ursprungliga flygning.
Att starta ett ärende hos oss kostar dig ingenting och vi står för alla kostnader – även vid en domstolsprocess. När flygbolaget däremot gått med på att betala ut ersättning överförs den till vårt konto. Därefter gör vi en överföring till ditt bankkonto med avdrag för vår provision om totalt 30% inklusive moms. Kompensationen är skattefri för dig som bor i Sverige.
Vem som helst kan ansöka om kompensation från flygbolaget. Information om direktivet och dina rättigheter hittar du här
I Sverige gäller förordningen för alla flygningar som genomförts de senaste 2 åren och i övriga Europa är tidsgränsen densamma.
Kompensationen är kopplad till passageraren som drabbades utav förseningen. Således tillfaller ersättningen dig även om din arbetsgivare eller någon annan har betalat för biljetten.

Kompensationskarta

Mindre än 2 h Mellan 2 – 3 h Mellan 3 – 4 h Mer än 4 h Distans (km)
Försenat €0 €0 €250 €250 < 1500
€0 €0 €400 €400 1500 < 3500
€0 €0 €600 €600 3500 <
Inställt €0 €250 €250 €250 < 1500
€0 €200 €200 €400 1500 < 3500
€0 €300 €300 €600 3500 <
Överbokat €0 €0 €250 €250 < 1500
€0 €0 €400 €400 1500 < 3500
€0 €0 €600 €600 3500 <

Saknas din fråga? Tveka inte att kontakta oss på kontakt@forsenad.se

Back to Top