Resesajten Boka min resa har en serie om försäkringar och har nu undersökt vilket kontokort som ger bäst reseförsäkring och som är mest lönsamt att betala med utomlands. Jämförelsen omfattar 19 kortgivare och visar att det finns stora skillnader mellan försäkringar och avgifter.
Bäst reseskydd 
American Express Platinum är det kontokort som ger det bästa reseskyddet och en genomsnittligt hög ersättningsnivå, enligt  Om du till exempel drabbas av sjukdom eller olycka ersätter American Express Platinum, och Gold, nödvändiga och skäliga kostnader upp till 1 respektive 10 miljoner kronor. Det är det enda kortet, utöver Handelsbanken Allkort/Platinum och Ålandsbanken Visa, som ersätter resenärer vid olyckor eller sjukdomar som inte leder till medicinsk invaliditet. Amex Express platinum har en årsavgift på 6000 kr vilket gör att deras försäkringsskydd endast lönar sig för de som reser ofta eller utnyttjar andra av kortets förmåner.
Försäkringens längd
Reseskyddet har bland annat bedömts utifrån försäkringens längd. American Express Platinum erbjuder 120 sammanhängande eller 240 resdagar på ett år. Det kan jämföras med Forex Visa och Ålandsbanken som enbart erbjuder 45 dagar.
Avgifter för uttag och valutapåslag
American Express Platinum, som enligt undersökningen ger bäst reseförsäkring har en hög uttagsavgift på 40 kr samt valutapåslag på 2 %. Några kort som har 0 kr i uttagsavgift är Medmera Bank Mer, Norwegian Bank och Ica Banken. Kontokorten utan valutapåslag är Ica Banken, Collector Easyliving och  Medmera Bank Mer.
Undersökningen innehåller i övrigt mycket bra information och rekommendationer. Läs den i sin helhet här.

Posted on February 24, 2016 in -

Back to Top