Enligt Juho Eloranta flygpassagerare är berättigade till minst 250 € ersättning om flygningen är försenad minst tre timmar.

Har din flygning någonsin blivit försenad, inställd eller överbokat? Under dessa omständigheter är det kundens eget ansvar att ansöka om ersättning – flygbolag kommer inte att bevilja det automatiskt.

När en flygning är försenad brukar flygbolagen försöka blidka sina kunder med kuponger för mat och presentkort. För kunderna är det inte lönsamt att nöja sig endast dessa ” mutor ” om flygningen avgick från ett EU-land, eller opererades av ett flygbolag som är registrerad inom samma gränser. Om flygningen försening har överskridit tidsgränsen är passageraren också berättigad till en ekonomisk ersättning.

-EU Direktiv föreskrivs att den fasta ersättningen är 250, 400 eller 600 Euro per passagerare – säger Juho Eloranta som arbetar som chef för Finland, i ett svenskt startup-företag ETAL & Partners. Bolagets uppgift är att hjälpa sina kunder att kämpa mot flygbolagens ovilja att betala dessa ersättningar.

Enligt Eloranta det är också i klienterna som äger ansvaret att be om kuponger eller hotellrum om flygningen är så pass försenad att det är nödvändigt att tillbringa en natt på platsen. Dessa fördelar kommer inte ta bort rätten till den fasta ersättningen.

Undantag bekräftar regeln

Hur mycket flygningen måste försenas för att man ska vara berättigad till ersättning? Juho Eloranta uppger att flygningen måste vara minst tre timmar sen till slutdestinationen för att regeln om ersättning skall kunna tillämpas. Om det handlar om fortsättnings flyg måste även de vara köpta från samma flygbolag som resten av resan.

Flygbolagen är undantag från ansvar att kompensera vid förseningar som beror på dåligt väder, strejk eller terrorism. Dessa omständigheter är utanför flygbolagen kontroll. I de fall där passageraren behöver övernatta för att vänta på avgången ska flygbolaget stå för det. Flygbolaget måste även undersöka alla möjligheter för att se till att passagerarna ska komma fram till sin destination i tid. Om detta inte är möjligt måste flygbolagen enligt reglerna tillhandahålla logi för passageraren.

Kompensationen är ofta svår att få

ETAL & Partners har redan expanderat från Sverige till Finland och nästa på tur är Norge. Det finns redan gott om kunder utanför dessa länder också. Enligt Elorantas finns det en mängd orsaker till att kunderna vänder sig till dem istället för att försöka kräva ersättning själva.

”Det skulle vara toppen att se oss vara onödig och att flygbolagen skulle betala dessa ersättningar till alla försenade resenärer. Till att börja med är det väldigt svårt att hitta var på flygbolagens hemsida man ansöker om kompensationen. Och detta första hinder är bara litet i jämförelse med fortsättningen. Det stora problemet är att flygbolagen undviker att svara passagerarna och än mer betala ut deras ersättning” -Juho Eloranta

Eloranta menar att flygbolagen oftast inte har någon juridisk anledning att neka ersättningen.

-Den största anledning till att vi så behövs i den här processen är att flygbolagen diskriminerar vanliga kunder. Den sorgliga sanningen är att vanliga kunder sällan kommer att ta dessa fall framåt efter avslag. Flygbolaget kommer att ge kunderna en komplicerad juridisk orsak och avslå klientens anspråk om ersättning vilket gör att klienten inte kommer att argumentera ytterligare och då bli utan ersättning.

Läs hela artikeln här.

Posted on September 12, 2016 in -

Back to Top